PureBallast
.
ballast system
ballast system
 

Alfa Laval PureBallast 3 nauwkeurig bekeken

Alfa Laval PureBallast 3 is een effectieve oplossing voor alle aspecten van ballastwaterbehandeling, van biologische desinfectieprestaties tot milieu- en energiebeheer. De inline constructie en het flexibele ontwerp zijn geschikt voor bijna elk schip. Enkelvoudige systemen verwerken ballastwaterstromen van 32-3000 m³/h en er kunnen meerdere systemen worden gebruikt voor nog grotere capaciteiten.

Oplossingen overzicht

PureBallast 3 combineert initiële filtratie met verbeterde UV-behandeling in een speciaal ontworpen reactor. PureBallast 3 Compact Flex, hier afgebeeld, is het ideale systeem voor de meeste schepen vanwege zijn minimale voetafdruk en hoge installatieflexibiliteit.

PureBallast 3_1 Compact Flex w EC and CIP transparent.jpg

Treatment technology.jpg

Behandelingstechnologie

Alfa Laval PureBallast 3 maakt gebruik van een verbeterde vorm van UV-behandeling, ontwikkeld in samenwerking met Wallenius Water. Die werkt zonder toevoeging van zout of chemicaliën, zelfs in zoet water.

Biologische desinfectie

Biologische desinfectie, het belangrijkste behandelingsproces, vindt plaats in een verbeterde UV-reactor. De reactor heeft een stroomgeoptimaliseerd interieur dat zorgt voor hoge turbulentie en concentratie van de UV-dosis.

De middendruk UV-lampen in de reactor gebruiken speciaal ontworpen lamphulzen van synthetisch kwarts. Deze unieke hulzen ondersteunen de transmissie van een breder golflengtespectrum en bieden meer UV-licht tijdens desinfectie. Gecombineerd met het interne ontwerp van de reactor zorgt dit voor een optimale UV-dosering en een laag energieverbruik.

Filtratie

De reactor wordt ondersteund door een filtertrap die wordt gebruikt om eventuele grotere organismen en deeltjes te verwijderen voorafgaand aan biologische desinfectie. Dit verbetert de kwaliteit van het water voor de behandeling, vooral bij gebruik in troebele kustwateren en zoet water.

In combinatie met de reactor maakt het effectieve ontwerp van de filterkorf een volledige behandeling mogelijk van zoet, brak en zout water met een UV-lichtdoorlaatbaarheid van slechts 42%.

PureBallast 3 Compact Flex

PureBallast 3 Compact Flex is het antwoord op problemen met ruimte en flexibiliteit. Het is ideaal voor de meeste schepen en wordt geleverd als losse componenten voor volledige installatievrijheid.

PureBallast 3 Compact Flex is verkrijgbaar voor stromen van 32-1000 m³/h en wordt geleverd als losse componenten voor eenvoudige, ruimtebesparende installatie. Met een compact ontwerp en de hoogst mogelijke flexibiliteit biedt het de oplossing voor installatie-uitdagingen, vooral bij montage achteraf en andere situaties waarin ruimte van levensbelang is.

De behandelingstrappen zijn geïntegreerd in de ballastwaterleidingen als inline componenten. Eenvoudige plug-and-play aansluitingen verminderen de tijd en kosten voor engineering en installatie, waardoor PureBallast 3 Compact Flex de perfect passende oplossing is voor de meeste projecten.

Behandelingscomponenten (inline)

 • Filter
 • UV-reactor

Ondersteunende componenten (flexibel geplaatst)

 • Schakelkast
 • Lampaandrijvingskast (1 of 2) voor stromen >300 m³/h
 • Compacte Cleaning-In-Place (CIP)-eenheid

Er is een breed scala aan hulpapparatuur verkrijgbaar om integratie in elk schip te ondersteunen, inclusief terugspoelpompen, bemonsteringspunten, kleppakketten en afstandsbedieningspanelen.

PureBallast 3 Compact Flex is verkrijgbaar met typegoedkeuringen van zowel IMO als de Amerikaanse kustwacht (USCG).

PureBallast System small.jpg


compact-system-white.jpg

PureBallast 3 Compact

PureBallast 3 Compact is een handige oplossing voor kleinere ballastwaterstromen. Het integreert het systeem in een compacte plug-and-play-module.

Op module gemonteerde oplossingen

Alfa Laval PureBallast 3 Compact kan worden geleverd als een complete module; dit maakt hem niet alleen compact, maar ook eenvoudig te installeren dankzij minimaal leidingwerk. De module neemt minimale ruimte in beslag en is verbonden via eenvoudige plug-and-play aansluitingen. Voor stromen van 32-300 m³/h.

Alle componenten zijn opgenomen op de module, met uitzondering van een schakelkast die flexibel kan worden geplaatst. Deze kast is een combinatie van de lampaandrijvingskast en een regelkast voor grotere systemen.

De volgende componenten zijn opgenomen op de PureBallast 3 Compact module:

 • Filter
 • Reactor
 • Compacte Cleaning-In-Place (CIP)-eenheid
 • Elektrische schakelkast, is flexibel geplaatst tot op maximaal 30 m van de UV-reactor

Er is een breed scala aan hulpapparatuur verkrijgbaar om integratie in elk schip te ondersteunen, inclusief terugspoelpompen, bemonsteringspunten, kleppakketten en afstandsbedieningspanelen.


PureBallast 3 Std & Ex-systemen

PureBallast 3 Std-systemen kunnen, met een reactorgrootte van 1500 m³/h,  grote ballastwaterstromen efficiënt verwerken en maken gestroomlijnde en kosteneffectieve systeemconfiguraties mogelijk. Voor potentieel explosiegevaarlijke omgevingen kunnen ze worden geconfigureerd als PureBallast 3 Ex-systemen, die verkrijgbaar zijn met dekhuis opties voor tankschepen.

Grote stromen met PureBallast 3 Std

PureBallast 3 Std-systemen kunnen worden geconfigureerd voor grote stromen en hebben de breedste installatieparameters, waaronder vrije plaatsing van lampaandrijvingskasten binnen een straal van 150 m. Individuele systemen kunnen stromen verwerken van 250-3000 m³/h, waarbij dubbele systemen dekking bieden tot 6000 m³/h. Doordat het reactorformaat van 1500 m³/h betekent dat er slechts één of twee reactoren nodig zijn, worden de kosten en complexiteit van grootschalige systemen tot een minimum beperkt.

Behandelingscomponenten

 • Filter
 • Reactor

Ondersteuningscomponenten

De extra componenten zijn ondersteuningssystemen die flexibel kunnen worden geplaatst voor een optimaal ontwerp.

 • Lampaandrijvingskast
 • Cleaning-In-Place (CIP)-eenheid
 • Besturingskast

Dezelfde behandelings- en ondersteuningscomponenten worden gebruikt in PureBallast 3 Ex-systemen (zie hieronder).

Er is een breed scala aan hulpapparatuur verkrijgbaar om integratie in elk schip te ondersteunen, inclusief terugspoelpompen, bemonsteringspunten, kleppakketten en afstandsbedieningspanelen.

system-overview-3-white.png


Ex system image.jpg

Ex-systemen

PureBallast 3 voor grote stromen en Ex-ontwerp, configuraties verkrijgbaar voor 250-3000 m³/h, en zelfs grotere stromen met meerdere systemen.

Veiligheid met PureBallast 3 Ex

PureBallast 3 Ex-systemen zijn verkrijgbaar voor stromen van 250-3000 m³/h, met dubbele systemen die dekking bieden tot 6000 m³/h. Ze kunnen worden geleverd in een reeks Ex-configuraties volgens ATEX en IECEx, Zone 1, IIC en T4. Het ontwerp wordt vereenvoudigd door de flexibele plaatsing van de lampaandrijvingskasten, die zich buiten de gevaarlijke zone kunnen bevinden en tot op 150 m afstand van de reactoren die ze bedienen.

Ondersteunende veiligheidsvoorzieningen, zoals de aansluiting van de sensoren voor reactortemperatuur en niveau via relais die de PLC omzeilen, verhogen de bedrijfszekerheid.


Roef voor PureBallast 3 Ex

Roefoplossing voor tankers

Veel tankers gebruiken dompelpompen om de noodzaak van een pompkamer te elimineren en de ruimte voor het product te maximaliseren. Dit laat vaak onvoldoende ruimte over voor een ballastwaterbehandelingssysteem. Daarom kunnen voorgemonteerde PureBallast 3 Ex-systemen worden geleverd in een standaard dekhuis, compleet met alle interne leidingen.

De stromingsgerelateerde componenten van het PureBallast 3 Ex-systeem (UV-reactor, filter en CIP-eenheid) bevinden zich in het dekhuis, terwijl de lampaandrijvingskast en de schakelkast binnen de veilige zone van het schip zijn geïnstalleerd.

PureBallast 3 Std- en EX-systemen zijn verkrijgbaar met typegoedkeuringen van zowel IMO als de Amerikaanse kustwacht (USCG).

Alfa Laval PureBallast 3 Deckhouse left facing.jpg


Werkingsvolgorde

PureBallast 3 werkt op de achtergrond en draait in IMO-gereguleerde wateren in de meeste situaties op slechts 50% van zijn potentiële bedrijfsvermogen. Voor de moeilijkste bedrijfsscenario's kan het worden opgeschakeld tot vol vermogen.

Ballasting.jpg

Ballasten

PureBallast 3 is een volledig geautomatiseerd systeem. Als het wordt gestart, ondergaat het een korte opstartprocedure.

Als het ballasten begint, passeert het inkomende ballastwater eerst het filter. Deze verwijdert alle grotere organismen en deeltjes, wat de kwaliteit van het water verbetert voor de behandeling. De filtertrap biedt voordeel voor gebruik in troebel kustwater en zoet water.

Na filtratie gaat het water door de reactortrap, waar het wordt gedesinfecteerd door middel van versterkt UV-licht voordat het de ballastwatertanks binnengaat.

Zodra het ballasten is voltooid, wordt de reactor gereinigd via een automatische Cleaning-In-Place (CIP)-cyclus. Deze cyclus wordt onmiddellijk na het ballasten geïnitieerd en moet binnen 30 uur worden uitgevoerd. De reactortrap wordt als de CIP-cyclus begint met vers water gespoeld en wordt na voltooiing met vers water gevuld.

De filtertrap wordt ook met vers water gevuld zodra het ballasten is voltooid.

 

Ballast lossen

Het proces van lossen van ballast is in wezen gelijk aan het dat van het innemen van ballast. De filtertrap wordt tijdens het lossen van ballast echter omzeild omdat het water al is gefilterd.

Na het verlaten van de ballastwatertanks, passeert het uitgaande ballastwater de reactorfase om eventuele hergroei van micro-organismen, die mogelijk tijdens transport zijn ontstaan, te elimineren. Na op deze manier te zijn ontsmet tot de vastgestelde grenzen, wordt het geloosd in het ontvangende water op de lossingslocatie.

Dezelfde opstart- en uitschakelsequentie, inclusief CIP, wordt gebruikt tijdens zowel innemen als lossen van ballast.

Deballasting.jpg

Documentatie

Uitgebreide documentatie voor PureBallast 3 is beschikbaar ter ondersteuning van systeemevaluatie, ontwerp, installatie en bediening.

Voor installateurs

PureBallast 3-documentatie voor scheepswerven en andere installerende partijen is onderverdeeld in:

 • Een deel specifiek voor installatieproblemen, inclusief 'best practices'
 • Een deel met grondige informatie welke doorlopend te raadplegen is
 • Tekeningen en 3D-modellen voor eenvoudige opname in het ontwerpproces

Directe assistentie van Alfa Laval is ook beschikbaar m.b.t. ontwerp en planning, evenals bij de installatie en inbedrijfstelling.

Neem voor het verkrijgen van ontwerp- en installatiedocumentatie of meer informatie contact op met Alfa Laval.

Extra middelen

Download de informatie over het beheer van ballastwater van Alfa Laval m.b.t. PureBallast 3 en hoe deze zich verhoudt tot andere beschikbare behandelingstechnologieën.

Alfa Laval PureBallast 3 Compact Flex Productinformatieblad 

Gebaseerd op losse componenten, plug-and-play, voor installatievrijheid.

Download pdf


Alfa Laval PureBallast 3 Compact Productinformatieblad 

Compacte systemen die moeten worden geconfigureerd als een plug-and-play-ready module.

Download pdf


Alfa Laval PureBallast 3 productinformatieblad

PureBallast 3 voor grote stromen en Ex-ontwerp.

Download PDF