PureBallast
G8 October 1920x480v2

Herziene G8 van de IMO - nu van kracht

Alfa Laval PureBallast 3 is er klaar voor

Het moment is daar: er gelden nieuwe regels

Op 28 oktober 2020 zijn de herziene G8-richtlijnen van de IMO voor de typegoedkeuring van ballastwaterbehandelingssystemen van kracht geworden. Als u buiten de wateren van de Verenigde Staten vaart, zijn deze richtlijnen van invloed op uw vermogen om handel te drijven. Samengevat houdt dit in dat de overgrote meerderheid van de havens ter wereld ontoegankelijk wordt voor nieuwe ballastwaterbehandelingssystemen die zijn geïnstalleerd zonder te voldoen aan de herziene G8-eisen van de IMO. Zorg ervoor dat u begrijpt welke gevolgen dit heeft.


Wat de herziene G8 van de IMO inhoudt

Viktor Friberg vertelt meer over het belang van de herziene G8-richtlijnen van de IMO. Als Head of Global Sales voor Alfa Laval PureBallast heeft hij het met klanten vaak gehad over de nieuwe eisen en de consequenties daarvan. Hier bespreekt hij de noodzaak van een herzien G8-certificaat van de IMO, maar ook hoe Alfa Laval u kan helpen bij het selecteren van een ballastwaterbehandelingssysteem dat uw handelskansen beschermt. Ons Compliance Navigator -hulpmiddel is een eenvoudige en transparante manier om te bepalen welke oplossing het beste aansluit op uw wensen.


Wat zijn de herziene G8-richtlijnen van de IMO?

De G8-richtlijnen van de IMO definiëren het typegoedkeuringsproces voor ballastwaterbehandelingssystemen in het kader van de IMO-wetgeving. De richtlijnen zijn in 2005 opgesteld en vervolgens in 2016 herzien. Die herziening is in werking getreden op 28 oktober 2020.

Waarom zijn de G8-richtlijnen van de IMO herzien?

De herziene G8-richtlijnen, ook wel de BWMS Code genoemd, zijn robuuster en komen beter overeen met de hedendaagse vereisten van de Amerikaanse kustwacht (USCG). Ze zijn ontwikkeld omdat sommige ballastwaterbehandelingssystemen, die volgens de oorspronkelijke G8-richtlijnen zijn goedgekeurd, in de praktijk mogelijk niet voldoen aan de D-2-prestatienorm van de IMO.

De aanzet voor het herzien van de G8-richtlijnen is mede ingegeven door klantenorganisaties als de International Chamber of Shipping (ICS). De bedoeling was om ervoor te zorgen dat investeringen in ballastwaterbehandeling zorgen voor naleving van lozingseisen en niet alleen maar meer apparatuur toevoegen.

 

Waarom zijn de herziene G8-richtlijnen van de IMO van belang voor uw bedrijf?

De deadline voor het naleven van de herziene G8-richtlijnen van de IMO is bereikt. Voor schepen die internationaal opereren hebben de regels belangrijke gevolgen wat betreft nieuwe ballastwaterbehandelingssystemen.

Wat schrijven de regels voor

De IMO-wetgeving, die wereldwijd van kracht is in 90% van alle havens, schrijft het volgende voor met betrekking tot ballastwaterbehandelingssystemen (BWTS, ballast water treatment systems):

  • BWTS die op of na 28 oktober 2020 worden geïnstalleerd, moeten beschikken over een typegoedkeuring conform de herziene G8-vereisten van IMO.
  • BWTS zonder de herziene G8-typegoedkeuring van de IMO zijn niet toegestaan voor wereldwijd gebruik indien zij na 28 oktober zijn geïnstalleerd.
  • Voor de BWTS die vóór 28 oktober 2020 zijn geïnstalleerd blijft de bestaande typegoedkeuring geldig.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Als u internationaal handel drijft, moet u voor komende installaties een ballastwaterbehandelingssysteem met een herziene G8-typegoedkeuring van de IMO selecteren. Anders loopt u het risico niet tussen de meeste wereldhavens te mogen reizen tot dat hiervoor goedkeuring is verleend.

Helaas hebben niet alle leveranciers bijgewerkte certificaten voor hun systemen. Velen hebben deze zelfs niet. De robuustheid van de herziene G8-procedures van de IMO houdt in dat de typegoedkeuring tijd kan vergen en dat succs niet gegarandeerd is. Zelfs als uw systemen veel later worden geïnstalleerd, is een oplossing die de herziene G8-typegoedkeuring van IMO al heeft de slimste optie.

Als u ballastwaterbehandelingssystemen hebt die vóór 28 oktober 2020 zijn geïnstalleerd, hoeft u daar geen actie voor te ondernemen. De bestaande typegoedkeuringen blijven van toepassing. Er zijn geen verdere upgrades of aanpassingen vereist.

Waarom is PureBallast 3 klaar voor IMO herziene G8

Alfa Laval PureBallast 3 was het eerste ballastwaterbehandelingssysteem met de herziene G8-goedkeuring van de IMO. Alfa Laval heeft zich altijd als doel gesteld om naleving te waarborgen, zonder daarmee de bedrijfsmogelijkheden van schepen in te perken. Het was dus onze prioriteit om al vóór de implementatiedatum van de herziene G8 van de IMO klaar te zijn.

In het kader van het nieuwe G8-regime van de IMO werden in het derde kwartaal van 2017 testen met zee-, brak en zoet water uitgevoerd. PureBallast 3 heeft zijn geactualiseerde certificaat ontvangen in februari 2018, zonder wijzigingen aan de hardware of in het stroomverbruik. Het blijft de marktleidende prestaties leveren die Alfa Laval-klanten al lang waarderen. 
Kom meer te weten over de herziene G8-typegoedkeuring van de iMO voor de PureBallast 3

FAQ – PureBallast 3 en IMO herziene G8

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de typegoedkeuring van PureBallast 3 volgens de door de IMO herziene G8-richtlijnen.

1. Welke testen waren er nodig om PureBallast 3 goed te keuren volgens de herziene G8-vereisten van de IMO?

Er zijn aan land twee aanvullende testen van de biologische werkzaamheid uitgevoerd, zonder wachttijd en met water van elk zoutgehalte. De milieutests van de componenten zijn beter afgestemd op de vereisten van de Amerikaanse kustwacht (USCG). Dit houdt in dat de vereisten strenger zijn dan de oorspronkelijke G8-vereisten uit 2008.

2. Is de hardware van de PureBallast 3 gewijzigd als gevolg van de herziene G8-richtlijnen van de IMO?

Er is geen nieuwe hardware toegevoegd, maar er is een geleidbaarheidssensor in de debietmeter geïntegreerd om te bepalen bij welk zoutgehalte het systeem wordt gebruikt. Voor het gebruik in zoet water is een debietcontrolefunctie opgenomen, die het mogelijk maakt om het debiet in uitdagende wateren te verminderen om zo aan de UVT-grenswaarden te voldoen.

3. Kan er een upgrade worden uitgevoerd op een eerder geïnstalleerd PureBallast 3-systeem, zodat het voldoet aan de herziene G8-richtlijnen van de IMO?

Upgraden is niet nodig. IMO heeft een besluit gepubliceerd waarin wordt verklaard dat vaartuigen waarin reeds bestaande systemen zijn geïnstalleerd, daarvoor niet bestraft mogen worden.

4. Waarom is een herziene G8-typegoedkeuring van de IMO nu van belang voor installaties op een later tijdstip?

Hoewel de nieuwe regels op 28 oktober 2020 in werking zijn getreden, zijn er nog steeds ballastwaterbehandelingssystemen zonder de herziene G8-typegoedkeuring van de IMO. Leveranciers kunnen zeggen dat hun certificaat in behandeling is, maar de robuustere herziene G8-typegoedkeuringsprocedure van de IMO biedt geen garantie op succes. Als er prestatiewijzigingen nodig zijn om aan de nieuwe parameters te voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de wachttijd, is het mogelijk dat het systeem dat uiteindelijk wordt goedgekeurd, niet meer voldoet aan de behoeften van een specifiek schip of specifieke handelsroute. Het proces zelf kan sowieso al veel tijd in beslag nemen.

Door te kiezen voor een systeem dat nu al een herziene G8-typegoedkeuring van de IMO heeft, vermijdt u het risico van een systeem dat niet kan worden gebruikt als het moment van installatie is aangebroken.

Ontdek hoe de IMO herziene G8 uw bedrijf beïnvloedt

Met jarenlange ervaring kunnen we u begeleiden naar de juiste PureBallast 3-oplossing voor uw schip.
Neem contact met ons op om naleving van de voorschriften te waarborgen, zodat u toegang krijgt tot havens over de hele wereld.

U stemt ermee in dat Alfa Laval uw persoonlijke gegevens die u in dit formulier hebt verstrekt mag verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor het verstrekken van marketingmateriaal welke u hebt aangegeven te willen ontvangen, in overeenstemming met het privacybeleid van Alfa Laval. 


Vink hieronder de relevante vakjes aan: