Drankverwerking

De wereldwijde dorst naar commerciële dranken blijft groeien - frisdranken, vruchtensappen, gebotteld water, koffie, thee, bier, cider, wijn, enz. Voor een succesvolle drankproductie moet men het maximale uit de grondstoffen halen en de gewenste eigenschappen van het eindproduct behouden door middel van een veilige, kosteneffectieve en duurzame verwerking in verschillende fasen.

Beverage processing 640x360

Voeling houden met drankenproductie en innovatie

Drankenproducenten en brouwerijen hebben te maken met talrijke uitdagingen. De kosten van grondstoffen, ingrediënten en de productie stijgen, maar u moet nog steeds lekkere, laaggeprijsde dranken leveren aan consumenten die steeds hogere eisen stellen.

U moet ook voldoen aan de steeds strengere voorschriften voor uw producten en de milieu-impact van uw productie tot een minimum beperken.

De componenten en procesoplossingen van Alfa Laval helpen u deze uitdagingen het hoofd te bieden door de productiekosten en het energie- en waterverbruik te reduceren en de voedselveiligheid te waarborgen.

Onze componenten en oplossingen zorgen voor een betrouwbare hygiënische productie en voor efficiënte en effectieve cleaning-in-place (CIP) van productielijnen - dit alles volledig conform de strengste normen voor hygiënische toepassingen.

En net zo belangrijk, met Alfa Laval kunt u:

  • het productierendement verhogen en langdurig produceren dankzij de hoge inzetbaarheid en lange standtijd
  • het verlies van ingrediënten en producten verminderen door meer uit uw grondstoffen te halen
  • uw energie- en waterverbruik verminderen — en afvalstromen recyclen.

Onze nieuwste serie separatoren bijvoorbeeld, verlaagt het energieverbruik met 30%. En met de juiste pomp van Alfa Laval voor uw specifieke procesparameters kan het energieverbruik met maar liefst 50% worden verminderd.

Terugwinnen van bier

Met behulp van een Alfa Laval microfiltratie-systeem, is het Oettinger Brewery gelukt om 20-25 duizend hectoliter bier van reincultuur terug te winnen en CO2-emissies te verminderen.