Wat onderscheidt Alfa Laval van de rest?

Waarschijnlijk onderscheidt Alfa Laval zich doordat hun maritieme separatoren elk jaar katalysatordeeltjes uit 150 miljoen ton brandstof verwijderen. Of misschien komt het door de energiebesparingen en milieuregels die ze waarborgen? Al een eeuw lang heeft Alfa Laval de grenzen bepaald en verlegd voor wat een maritieme separator kan bereiken.

Tegenwoordig werkt meer dan 50% van de wereldvloot met onze separatoren. Ze verwerken zowel traditionele als nieuwe brandstoffen, maar ook smeerolie, afgewerkte olie, lenswater, cartergas en scrubberwater. Klanten komen bij ons voor toepassingsleiderschap en rekenen op ons wereldwijde servicenetwerk voor onderdelen en gemoedsrust.

Hier kunt u meer lezen over ons maritieme serviceaanbod

De uitdagingen van de industrie aangaan

De scheidingsexpertise van Alfa Laval gaat veel verder dan alleen de separatoren.

catfines

Katalysatordeeltjes

Centrifugaalseparatoren vormen de beste bescherming tegen katalysatordeeltjes en het kan nog effectiever. Doorstroomoptimalisatie van de separatortoevoer verbetert de scheidingsefficiëntie en bespaart tegelijkertijd veel energie, niet alleen in de pompen, maar ook in de separator zelf.

Whitepaper downloaden

Bestand tegen katalysatordeeltjes


Dring fijne katalysatordeeltjes terug met brandstofreiniging aan boord

Het juiste product voor uw toepassing

Alfa Laval-separatoren spelen een sleutelrol bij het oplossen van de belangrijkste reinigingsuitdagingen in de scheepvaartindustrie.

Olie reinigen

Alfa Laval S- en P-separatoren beschermen uw motor en andere apparatuur tegen onzuiverheden zoals fijne deeltjes.

S- en P-separatoren

MIB 
MAB
MMB

Terugwinning van afvalbrandstof

Alfa Laval PureDry kan herbruikbare brandstof uit afgewerkte olie terugwinnen en nat slib voor verwijdering verminderen.

PureDry

Lenswaterzuivering

Alfa Laval PureBilge biedt onder alle omstandigheden naleving van regelgeving omtrent lenswater, zonder filters en afval.

PureBilge

Cartergasreiniging

Alfa Laval PureVent verwijdert olie en deeltjes uit cartergas, waardoor een over het hoofd geziene bron van emissies wordt verwijderd.

PureVent

EGR-waterzuivering

Alfa Laval PureNOx Prime ondersteunt uitlaatgasrecirculatie (EGR) door een effectief reinigingsproces en waterafvoer.

PureNOx

Uitlaatgasreiniging

Het Alfa Laval PureSOx H20-waterbehandelingssysteem is een essentieel onderdeel van gesloten en hybride PureSOx-scrubbersystemen.

PureSOx