AHRI-prestatiecertificering

Wanneer leveranciers van warmtewisselaars grote maattoleranties in hun berekening toepassen, ontstaat er onzekerheid over de prestaties van de warmtewisselaar. Er is echter een oplossing die deze onzekerheid kan wegnemen - AHRI-prestatiecertificering - de enige onafhankelijke, wereldwijde prestatiecertificering voor platenwarmtewisselaars.

Hoe onzekerheid over de thermische prestaties van warmtewisselaars uitgesloten kan worden

Jarenlang is het in de platenwarmtewisselaarindustrie gebruikelijk om berekeningen voor warmtebelasting ‘aan te passen’ of ‘te knijpen’. Fabrikanten manipuleren berekeningen zodat de componentkosten kunnen worden geminimaliseerd en een kleinere platenwarmtewisselaar tegen een aantrekkelijke prijs kan worden aangeboden. Het resultaat is echter dat eindklanten ondergedimensioneerde warmtewisselaars krijgen, wat leidt tot een hoger systeembreed energieverbruik, hogere operationele kosten en verminderde milieuprestaties.

Deze 'herberekeningen' maken het moeilijker om een ​​warmtewisselaar te kiezen die de vereiste prestaties levert en verhoogt het risico dat deze ondermaats presteert. Het veroorzaakt onzekerheid voor iedereen die betrokken is bij het adviseren, selecteren en gebruiken van warmtewisselaars - adviseurs, bestekschrijvers en eindklanten - en ondermijnt het vertrouwen in de industrie als geheel. De mate van onderdimensionering neemt jaar na jaar toe en is uitgegroeid tot het grootste probleem in de industrie van platenwarmtewisselaars. 

AHRI-Certificering zorgt voor zekerheid over prestaties

Er is één zekere manier om vanaf het begin zekerheid te garanderen: AHRI-prestatiecertificering.

Het Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) is de enige onafhankelijke organisatie die de prestaties van vloeistof-vloeistof warmtewisselaars wereldwijd certificeert. AHRI is een non-profit organisatie.

Het AHRI-certificeringsprogramma biedt externe verificatie van thermische prestaties - het geeft onafhankelijke zekerheid dat de platenwarmtewisselaar zal presteren in overeenstemming met de gepubliceerde beoordelingen van de fabrikant.

De voordelen van AHRI prestatie-certificering

De bredere acceptatie van AHRI-prestatiecertificering is zinvol voor alle betrokkenen:

  • Verlaagt het energieverbruik en verlaagt de operationele kosten tijdens de levensduur aanzienlijk door een energiezuiniger systeem te garanderen.
  • Waarborgt de volledige investeringswaarde door de kosten voor veldtests en extra prestatiemarges voor componenten te verlagen.
  • Maakt eerlijke vergelijkingen mogelijk van thermische prestaties en prijs/prestatieverhouding doordat berekeningen zijn geverifieerd.
  • Zorgt ervoor dat doelstellingen voor stroomverbruik en klimaatbeheersing gehaald kunnen worden door een adequate dimensionering van de warmtewisselaarcapaciteit.
  • Biedt gemoedsrust voor degenen die afhankelijk zijn van systeemprestaties: leveranciers, consultants, aannemers en eindgebruikers.
  • Richt de aandacht op energie-efficiëntie, wat innovatie bevordert en fabrikanten stimuleert om efficiëntere producten te ontwikkelen.
  • Elimineert 'creativiteit' met thermische prestaties, wat het vertrouwen in de sector vergroot.

Alfa Laval heeft ervoor gekozen een actieve rol te spelen bij het promoten van AHRI-certificering.

Vanuit elk perspectief is AHRI-prestatiecertificering beter voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, produceren, selecteren en bedienen van platenwarmtewisselaars.

Wij zijn van mening dat prestatiecertificering een belangrijke stap is in het creëren van een gezonde markt voor platenwarmtewisselaars en voordelen biedt voor de hele industrie.

Lees voor meer informatie over AHRI-certificering The case for thermal performance certification en bezoek de officiële AHRI-website.

AHRI-certificeringsprogramma's:

Vloeistof-Vloeistof Warmtewisselaars

Vloeistof-Vloeistof Gesoldeerde Fusion-Bonded Platenwarmtewisselaars

AHRI in het kort

Het Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute ( AHRI ) Product Performance Certification Program is een vrijwillig programma, beheerd en gereguleerd door AHRI, dat ervoor zorgt dat verschillende soorten verwarmings-, ventilatie-, airconditioning-, koeling- en waterverwarmingsproducten presteren volgens gepubliceerde claims van fabrikanten.

Producten die zijn gecertificeerd via het AHRI Product Performance Certification Program worden continu getest, onder leiding van AHRI, door een onafhankelijk extern laboratorium, gecontracteerd door AHRI, om te bepalen of het product in staat is om te voldoen aan een of meerdere productbeoordelingscriteria of -specificaties.