Investerare

Sammanfattning från årsstämman

Alfa Lavals årsstämma ägde rum den 23 april i Lund. Med anledning av att den främst genomfördes digitalt, filmades Tom Erixon, bolagets koncernchef och VD, i förväg. I den filmade presentationen sammanfattar han bland annat fjolåret samt förmedlar en kort statusrapport för det första kvartalet 2020. Vidare lyfter han fram Alfa Lavals nyckelaktiviteter, dess serviceengagemang samt ett antal nya produktinnovationer. Filmen med Tom Erixon finner ni nedan, liksom filmen med Dennis Jönsson, Alfa Lavals nya styrelseordförande.

Core activities - 2019 and beyond

 

Dennis Jönsson - Presentation

 

Utsikter för det andra kvartalet 2020

Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir lägre än i det första kvartalet.”

Tom Erixon, VD och koncernchef.
Avgivet den 23 april 2020 i den första kvartalsrapporten för 2020.

 

Stockholmsbörsen

Uppdatering...

Kommande händelser

Tyst period kvartal 2

2020-06-30 - 2020-07-21

Kvartalsrapport 2

2020-07-21

Tyst period kvartal 3

2020-10-01 - 2020-10-22

Kvartalsrapport 3

2020-10-22

Tyst period kvartal 4

2021-01-13 - 2021-02-03

Kvartalsrapport 4

2021-02-03