2018-06-01 Product news

Alfa Laval PureBallast 3 eerste op de ballastwaterbehandelingsmarkt met een gereviseerd G8-certificaat

Alfa Laval PureBallast 3, de derde generatie van toonaangevende technologie op het vlak van ballastwaterbehandeling, is de eerste oplossing die voldoet aan de gereviseerde IMO G8-testvereisten. DNV GL, dat optreedt namens de Noorse Maritieme Autoriteiten, heeft op 2 februari een geactualiseerd typegoedkeuringscertificaat afgegeven waardoor Alfa Laval de eerste leverancier is die voldoet aan deze gereviseerde G8-eisen.

Sinds de lancering in 2006 is Alfa Laval PureBallast koploper op het gebied van ballastwaterbehandeling. PureBallast 3 heeft die leidende positie nu opnieuw bevestigd door de eerste technologie te zijn die de typegoedkeuring heeft verkregen conform de gereviseerde IMO G8-richtlijnen.

“Scheepseigenaren kunnen er volledig op vertrouwen dat PureBallast 3 de juiste prestaties levert om naleving te waarborgen en ons milieu te beschermen," aldus Anders Lindmark, Hoofd van Alfa Laval PureBallast. “Onze klanten hebben toekomstbestendige oplossingen nodig en dat is ook de reden waarom certificering conform de gereviseerde G8-richtlijnen zo hoog op de prioriteitenlijst van Alfa Laval stond.”

Beproefde testen vereist door klanten
De gereviseerde G8-richtlijnen komen beter overeen met de huidige strikte vereisten van de Amerikaanse Kustwacht. Het is een belangrijke verandering die voortvloeit uit het feit dat sommige systemen waarvoor typegoedkeuring was verleend volgens de oorspronkelijke G8-richtlijnen niet voldeden aan de D-2 prestatienorm nadat deze werden onderworpen aan aanvullende testen of evaluatie. Brancheorganisaties, zoals de International Chamber of Shipping (ICS), hebben aangedrongen op een verscherping van de G8-richtlijnen om er zeker van te zijn dat de enorme investeringen die de industrie heeft gedaan in ballastwaterbehandeling ook de beoogde resultaten zouden opleveren - in plaats van alleen extra hardware toe te voegen.

Ballastwaterbehandelingsystemen die zijn goedgekeurd onder de voormalige richtlijnen mogen nog tot 2020 worden geïnstalleerd, er is dus geen onmiddellijke noodzaak om een systeem te kopen dat voldoet aan de gereviseerde G8-richtlijnen. Evenmin zijn upgrades van eerder geïnstalleerde systemen nodig. Desalniettemin toont PureBallast duidelijk aan dat het klaar is voor naleving van de gereviseerde G8-richtlijnen en dat het het een beproefde oplossing is die ervoor zorgt dat scheepseigenaren het hoogste rendement uit hun investeringen halen.

G8-certificering een belangrijke prioriteit voor Alfa Laval
Door te luisteren naar de opmerkingen van hun klanten en door de ontwikkelingen in de wetgeving op de voet te volgen, besloot Alfa Laval al vroeg te beginnen met biologische effectiviteitsproeven volgens het nieuwe G8-regime. In het derde kwartaal van 2017 werden de testen met zeewater, brak water en vers water afgerond, evenals aanvullende proeven om te controleren dat de resultaten niet afhankelijk zijn van de watertemperatuur. Na beoordeling en rapportage door DNV GL namens de Noorse Maritieme Autoriteiten, behaalde Alfa Laval op 2 februari 2018, als eerste in de sector, het gereviseerde G8-goedkeuringscertificaat. Dit resultaat werd bereikt door slechts één enkele sensor toe te voegen aan de hardware van PureBallast 3 en zonder het stroomverbruik of de circulatiecapaciteit aan te passen.

“Het feit dat er geen ingrijpende aanpassingen nodig waren, bewijst eens te meer de degelijkheid van de PureBallast-technologie,” zegt Anders Lindmark. “Met zowel de typegoedkeuring van de Amerikaanse Kustwacht en de gereviseerde G8-certificering in ons bezit, levert PureBallast 3 een passende, toekomstbestendige oplossing voor complete vloten.”

Kortom, het gereviseerde G8-certificaat toont aan dat PureBallast 3 conformiteit waarborgt in het breedste, meest uitdagende scala aan operationele scenario's. Samen met de eerder behaalde typegoedkeuring van de Amerikaanse Kustwacht, een grootschalige productiecapaciteit, sterke samenwerkingsverbanden en een goed ontwikkeld serviceaanbod, wordt bevestigd dat Alfa Laval de meest betrouwbare keuze is op het gebied van ballastwaterbehandeling.

Ga voor meer informatie over Alfa Laval PureBallast 3 en Alfa Laval’s benadering van ballastwaterbehandeling naar www.alfalaval.nl/pureballast

Gerelateerde content: