Weibehandeling bij plantaardige eiwitten

 

 

 

Voor de productie van plantaardige eiwitten is veel water nodig. Veel producenten hebben te maken met hoge bedrijfskosten en in het ergste geval met een lagere productiecapaciteit door een beperkte watervoorziening. 

Tot 70% van het water dat wordt gebruikt in een nat fractioneringsproces, komt terecht in de weistroom. Met een Alfa Laval weibehandelingssysteem kunt u het grootste deel van uw proceswater terugwinnen, afvalwatervolumes reduceren en waardevolle eiwitten en koolhydraten extraheren. Bovendien kunnen deze systemen gemakkelijk worden geïntegreerd met zowel nieuwe als bestaande installaties.  

water circle plantbased
protein recovery plant based

Verhoog uw opbrengst met eiwitterugwinning  

Tot 30% van de droge stof in wei bestaat uit oplosbare eiwitten, peptiden en andere aminozuurderivaten die niet kunnen worden geëxtraheerd in het hoofdproductieproces.  

Deze eiwitten hebben een uitstekende verteerbaarheid en een hoge marktwaarde. Als gevolg hiervan kunnen ze worden gebruikt in allerlei producten, zoals hoogwaardige eiwitpoeders, voedingssupplementen en gezondheidsvoedingsproducten. Ze kunnen ook worden gebruikt als functionele ingrediënten in bewerkte voedingsmiddelen, waar ze zorgen voor textuur, stabiliteit en andere gewenste eigenschappen. 

Het terugwinnen van deze eiwitten verhoogt de output van uw activiteiten van a tot z, verbetert uw bedrijfsresultaten, minimaliseert de afvalproductie en draagt bij aan de duurzaamheid en circulariteit van uw productieprocessen.  

Alfa Laval biedt geavanceerde systemen voor het afvangen van deze eiwitten, hetzij als gecoaguleerde eiwitten die kunnen worden gescheiden door centrifugatie, hetzij als functionele eiwitten met behulp van membraanscheiding. Deze systemen zijn ontworpen om efficiënt, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn. Ze helpen u uw output en winstgevendheid te maximaliseren terwijl ze uw ecologische voetafdruk minimaliseren. 

Weiconcentraat produceren en verkopen  

Wei is een complex mengsel van verbindingen zoals koolhydraten, eiwitten en zouten. In plaats van de wei verloren te laten gaan, kunt u de wei gemakkelijk concentreren en verkopen als waardevol ingrediënt of precursor voor aanvullende processen. Bovendien reduceert het concentreren van de wei het effluent van de installatie, waardoor de milieu-impact van de activiteiten wordt geminimaliseerd.  

Weiconcentraat kan worden verkocht als ingrediënt voor diervoeder en vormt een bron van eiwitten en andere voedingsstoffen. Weiconcentraat kan ook worden gebruikt als grondstof in fermentatieprocessen, waarbij de suikers en eiwitten in de wei worden omgezet in allerlei waardevolle producten, zoals biobrandstoffen, organische zuren en enzymen. Een derde toepassing voor weiconcentraat is de productie van biogas, waar het wordt gebruikt voor het produceren van hernieuwbaar methaan.  

Alfa Laval biedt verdampings- en membraansystemen die zijn geoptimaliseerd voor weiconcentratie. Onze toepassingsexperts helpen bedrijven graag hun efficiëntie en winstgevendheid te maximaliseren en tegelijkertijd hun impact op het milieu te minimaliseren. 

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Waterterugwinning en -hergebruik 

Ongeveer 70% van het water dat wordt gebruikt bij de eiwitextractieprocessen, komt terecht in de weistroom. Het terugwinnen van dit water heeft een grote positieve impact op het waterverbruik en de duurzaamheid. 

Alfa Laval biedt geavanceerde verdampings- en membraansystemen voor waterterugwinning uit weistromen. Het teruggewonnen water kan worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden of verder worden gepolijst voor eventueel hergebruik in de installatie. 

Afgezien van de milieuvoordelen reduceert het terugwinnen van water ook de kosten voor de inkoop en behandeling van water en verbetert het de economische levensvatbaarheid van productieprocessen.  

De verdampings- en membraansystemen van Alfa Laval zijn ontworpen om efficiënt, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te zijn. Ze helpen bedrijven hun waterterugwinning te maximaliseren en hun impact op het milieu te minimaliseren. 

.

Voorbeeld van een weibehandelingssysteem 

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

Volledig op maat gemaakte weibehandelingssystemen 

Volledig op maat gemaakte weibehandelingssystemen 

Afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden en vereisten, ontwerpen onze toepassingsexperts een weibehandelingssysteem dat perfect voldoet aan uw behoeften. Het bovenstaande procesdiagram toont een van de mogelijke voorbeelden waarbij eiwitten, koolhydraten en water worden teruggewonnen. De voordelen van dit systeem zijn onder andere:  

  • Teruggewonnen water kan worden hergebruikt voor spoelen en CIP of in het hoofdproces. 
  • Hogere opbrengst dankzij eiwitterugwinning. 
  • Substantiële reductie van afvalwatervolumes en BOD-niveaus.  

Werkingsprincipe 

In de eerste fase van het proces wordt de wei verwarmd met behulp van economisers en directe stoominjectie, waardoor het eiwit coaguleert. Het gecoaguleerde eiwit wordt vervolgens met behulp van een decanteercentrifuge van de vloeistof gescheiden en daarna naar een droger gestuurd. 

De vloeibare fase uit de decanteercentrifuge wordt naar een verdampingssysteem gestuurd, waar het water wordt afgekookt. Hierdoor blijft een concentraat over, dat voornamelijk bestaat uit koolhydraten en zouten. Dit kan worden gebruikt bij de productie van biogas of bio-ethanol. 

Het gecondenseerde water uit het verdampingssysteem wordt met behulp van een membraansysteem met omgekeerde osmose gezuiverd voordat het opnieuw wordt gebruikt, hetzij in het hoofdproces, hetzij voor spoeling of CIP. 

Het permeaat (dit wil zeggen het gefilterde water) kan worden hergebruikt voor reiniging. Het retentaat (de rest) gaat naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Complete serviceoplossingen 

MF 1044413 adjusted XL

Met onze systeembenadering van service in combinatie met onze uitgebreide procesexpertise optimaliseren we de prestaties van uw hele proces door de hoofdoorzaken van uw problemen te identificeren en aan te pakken.

We bieden een compleet scala aan services gedurende de hele levensduur van uw installatie. Ons wereldwijde servicenetwerk bestrijkt bijna 100 landen, wat betekent dat snelle en professionele support altijd dichtbij is.

Voor een maximaal rendement op uw investering raden wij u aan een Alfa Laval serviceovereenkomst af te sluiten. Deze volledig op maat gemaakte serviceoplossing vereenvoudigt uw budgettering en maximaliseert uw prestaties en uptime. Terwijl u focust op uw dagelijkse activiteiten, zorgen wij voor de planning, inkoop en uitvoering van de benodigde servicemaatregelen.

Ontdek hoe we kunnen helpen met service

Belangrijkste producten