Voedselverwerking

Fabrikanten van voedingsmiddelen, sojaproducten, oliën, vlees enz. rekenen op de procestechnologieën van Alfa Laval om voeling te houden met hun markten. Wat de toepassing ook is, onze procescomponenten, modules en complete proceslijnen maken het mogelijk om producten aan consumenten te leveren tegen concurrerende prijzen — en tegelijk een maximale voedselveiligheid te garanderen en de gewenste smaakeigenschappen te behouden.

Food processing 640x360

Voeling houden met innovatieve oplossingen en de voedingsmiddelenindustrie

Of de gewenste smaak, een stabiele houdbaarheid en de commerciële steriliteit van voedingsproducten worden gerealiseerd, is afhankelijk van een nauwkeurige regeling van procestijden en -temperaturen en de juiste grondstoffen en materialen.

Succes begint met het inzicht in hoe alle ingrediënten en grondstoffen ten volle kunnen worden benut — van droge poeders tot kleverige suikers, van viskeuze vloeistoffen tot afschuif- of hittegevoelige ingrediënten, zoals smaakverbeteraars en extracten. Vervolgens worden via het  nauwkeurig behandelen, doseren en mixen van ingrediënten de productiekosten laag gehouden doordat verspilling en afval tot een minimum worden beperkt.

De oplossingen van Alfa Laval zorgen voor hygiënische productie en efficiënte en effectieve cleaning-in-place (CIP) van apparatuur en proceslijnen — volledig in overeenstemming met de strengste normen voor hygiënische toepassingen.

 

En wat even belangrijk is, met Alfa Laval kunt u:

  • productie-opbrengsten verhogen en een langdurige productie aanhouden dankzij de hoge inzetbaarheid en lange bedrijfstijden
  • het verlies van ingrediënten en producten verminderen door meer uit uw grondstoffen te halen;
  • uw verbruik van nutsvoorzieningen zoals water en energie reduceren — en afvalstromen recyclen. Zo kunnen onze membraanfilters helpen om een zero-liter waterafvoer te realiseren. En met de juiste pomp van Alfa Laval voor uw specifieke procesparameters kan het energieverbruik met maar liefst 50% worden verminderd.