Alfa Laval voegt zich als Strategic Corporate Partner bij het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Alfa Laval en het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping hebben aangekondigd dat ze een strategische samenwerking zijn aangegaan met de ondertekening van een Strategic Corporate Partnership Agreement m.b.t. de ontwikkeling van koolstofvrije oplossingen voor de scheepvaartsector. Dit maakt Alfa Laval een officiële partner van het Center.

De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van koolstofarme en koolstofvrije technologieën door middel van gezamenlijke projecten en activiteiten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de ontwikkeling van systemen voor de verwerking van nieuwe groene brandstoffen of oplossingen voor een betere algemene energie-efficiëntie. Naar verwachting zullen enkele gezamenlijke activiteiten in de testfaciliteiten van Alfa Laval worden ontplooid.

De samenwerking vindt al plaats via het onlangs aangekondigde SOFC4Maritime, een door het EUDP gefinancierd project dat draait om optimaal gebruik van toekomstige groene brandstoffen via de toepassing van SOFC's voor stroomopwekking op zeeschepen.

“Om transport over zee koolstofvrij te maken is er een systemische verandering nodig. Dit is alleen te realiseren met een verregaande samenwerking tussen de scheepvaart- en energiesectoren. Alfa Laval deelt onze visie van een koolstofvrije scheepvaartsector en erkent de enorme inspanning die nodig is om dit te bereiken. Door zich bij het Center aan te sluiten, voegen zij hun essentiële ervaring en kennis toe. Hiermee kan het Center het algehele narratief van de transitie opstellen en activiteiten initiëren die het ontwikkelen van de oplossing van morgen zullen versnellen.  Wij verheugen ons op de samenwerking.
Bo Cerup-Simonsen, CEO, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

“Samenwerking met deskundigen uit de sector, zoals het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, is cruciaal voor de overstap naar duurzamere oplossingen. We hebben een gemeenschappelijke visie op de routekaart voor de scheepvaartsector nodig en we zullen onze individuele expertise inzetten om de ontwikkeling te stimuleren en te versnellen," aldus Sameer Kalra, President van de Marine Division. “Een van de nieuwste projecten, ‘SOFC4Maritime’ (voor solid oxide fuel cells, brandstofcellen met een vast oxide), is slechts een voorbeeld van de activiteiten waaraan we samen zullen werken.”
Sameer Kalra, President, Alfa Laval Marine Division

Alfa Laval treedt ook toe tot de Advisory Board van het Center, waardoor het strategisch en technisch advies kan bieden bij de toekomstige activiteiten van het Center.

“Wij sluiten ons met trots aan bij het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping en kijken ernaar uit actief samen te werken met het team van competente partners. Innovatieve samenwerking tussen scheepvaartdeskundigen is de beste weg vooruit, omdat we oplossingen moeten realiseren die op de zee zijn afgestemd Door als partners samen te werken, brengen we oplossingen tot stand die koolstofneutrale scheepvaart praktisch en rendabel mogelijk maakt,”
Søren Helmuth Jensen, Senior Vice President, Alfa Laval Group Management Marine Division


De routekaart naar een koolstofvrije scheepvaart
De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 3% van onze wereldwijde koolstofemissie, een aandeel dat waarschijnlijk zal toenemen naarmate andere sectoren hun emissie in de komende decennia aanpakken.

Om de langetermijndoelstelling van koolstofvrije scheepvaart te behalen, zijn er nieuwe brandstoftypes en een systemische verandering binnen de sector nodig. De scheepvaart is een wereldwijd gereguleerde sector. Hierdoor is het mogelijk om een brede toepassing van nieuwe technologie en brandstoffen binnen de sector af te dwingen.

Om de ontwikkeling van haalbare technologieën te versnellen is er een gecoördineerde inspanning nodig binnen het toegepast onderzoek in de gehele toeleveringsketen. Leiders uit de sector spelen een cruciale rol. Zij moeten ervoor zorgen dat laboratoriumonderzoek zich ontwikkelt tot schaalbare oplossingen die voorzien in de behoeften van de sector. Tegelijkertijd zal nieuwe wetgeving nodig zijn om de transitie naar koolstofvrije scheepvaart te realiseren.