De AHRI-prestatiecertificering van platenwarmtewisselaars gaat wereldwijd!

Al in de late jaren negentig nam Alfa Laval contact op met AHRI (Air conditioning, Heating and Refrigeration Institute) - het instituut voor airconditioning, verwarming en koeling) om een uniforme prestatiecertificering te ontwikkelen die als standaard kon dienen voor platenwarmtewisselaars.

In 2001 werd het certificeringsprogramma voor vloeistof-vloeistof warmtewisselaars samen met de technische testnorm AHRI 400 gelanceerd op de Noord-Amerikaanse markt. 

Vanaf 2012 kan het certificeringsprogramma ook wereldwijd worden gebruikt. Dit heeft een enorme impact op de wijze waarop platenwarmtewisselaars worden gespecificeerd en aangekocht.

Het AHRI 400-certificeringsprogramma voor vloeistof--vloeistof warmtewisselaars (AHRI LLHE - AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers) is momenteel de enige prestatiecertificering door derden die op wereldwijde schaal beschikbaar is voor platenwarmtewisselaars.

Een verborgen probleem

Voordat de AHRI 400-standaard en het certificeringsprogramma voor vloeistof -vloeistof warmtewisselaars werden geïntroduceerd in de VS en Canada, bestond er onduidelijkheid over de prestaties van platenwarmtewisselaars. Aangezien er gedurende langere tijd sprake was van een hevige concurrentie, hielden sommige fabrikanten hun kosten laag door de afmetingen van de componenten klein te houden. Door op deze manier bewust in te boeten op de prestaties konden ze de markt vaak aantrekkelijke prijzen aanbieden.

Maar op lange termijn bleken de lage prijzen vaak een illusie. De op deze manier berekende warmtewisselaars presteerden vaak slecht gedurende langere tijd, waardoor er hoge operationele kosten ontstonden. Tijdens langdurige perioden van piekgebruik (bijvoorbeeld tijdens de zinderende zomerhitte in New York) werkten een flink aantal warmtewisselaars ver onder hun adequate warmteoverdrachtcapaciteit, waardoor de pompen en koelmachines harder moesten werken om dit te compenseren.

Met als logisch gevolg: een aanzienlijke verspilling van elektriciteit. Niet alleen op piekmomenten, maar op alle momenten.

Omdat de warmtewisselaars  “hun werk” toch deden (welliswaar met een hoog energieverbruik) werd deze onbalans in de warmteoverdrachtcapaciteit zelden waargenomen noch aangepakt.

Men zou het terecht kunnen omschrijven als een goed verborgen probleem.

Een stille revolutie

De AHRI LLHE-standaard is nu wereldwijd van toepassing en we aarzelen dan ook niet om dit te beschrijven als een stille revolutie met meerdere effecten op onze sector.

Voor onze klanten zijn de gevolgen (zelfs op de korte termijn) duidelijk. Dankzij het uniforme certificeringssysteem zijn zij in staat om warmtewisselaars op een volledig controleerbare en correcte manier te vergelijken. Aangezien er geen eigen prestatietests nodig zijn, is dit een aanzienlijke kostenbesparing, afgezien van de lagere energiekosten.

Uiteraard is energie-efficiëntie een belangrijke factor - zowel vanuit financieel als vanuit ethisch oogpunt. Door de explosieve wereldwijde verstedelijking en de groeiende trend naar meer uitgebreide en krachtige stadskoelingssystemen wordt energiezuinige koeling een uitdaging voor alle betrokken partijen - zowel op productieniveau als in de beslissingsketen.

Dankzij de AHRI-certificering wordt het makkelijker de streefwaarden voor energieverbruik en klimaatregeling te bereiken dankzij een adequate aanpassing van de capaciteit van de warmtewisselaar.

Dit is vooral belangrijk voor toepassingen zoals stadskoelingssubstations, ijsopslagsystemen en vrije koeling, waarbij een precieze temperatuursbenadering vereist is.

Een kleine verandering in de gespecificeerde temperatuur - grote verandering van het warmteoverdrachtoppervlak

Relatief kleine temperatuursveranderingen in de koelings- en verwarmingsmedia hebben een grote invloed op het warmteoverdrachtoppervlak dat nodig is om de warmtewisselaar goed te laten fungeren conform het gespecificeerde prestatieniveau in HVAC-systemen. De behoefte aan voldoende capaciteitsmarges in warmtewisselaars - en hun impact op de energie-efficiëntie van het totale systeem - wordt vaak onderschat. Met de geleidelijke invoering van de AHRI-certificering in de HVAC-sector wereldwijd, is de potentiële, totale vermindering in elektriciteitsverbruik inderdaad indrukwekkend.

De Amerikaanse "green building" LEED-standaard (Leadership in Energy and Environmental Design) impliceert AHRI 400-certificering van platenwarmtewisselaars in zowel verwarmings- als koeltoepassingen.

Het "green building"-concept verspreidt zich snel over de hele wereld en veel landen werken nu al met normen die vergelijkbaar zijn met de LEED-standaard. Prestatiegecertificeerde platenwarmtewisselaars zijn een groene oplossing.

Energie-efficiëntie vanuit een nieuw perspectief

Op lange termijn zal een geleidelijk wereldwijd gebruik van het AHRI LLHE-programma steeds meer gericht zijn op energie-efficiëntie en zullen producenten de gepubliceerde waarden meer en meer garanderen. De thermische prestaties kunnen correct vergeleken worden - net als de prijs/prestatieverhouding van warmtewisselaars van verschillende fabrikanten.

De Alfa Laval AlfaQ™-series waren de eerste warmtewisselaars met AHRI 400-certificering en ze voldoen al meer dan 10 jaar aan deze prestatienorm. Het lijkt ook logisch om te voorspellen dat vervanging van verouderde apparatuur wordt gestimuleerd - simpelweg omdat het zich royaal terugbetaalt. Doorgaans zal vervanging door gecertificeerde warmtewisselaars in HVAC-koelsystemen het stroomverbruik van pompen en chillers met circa 4% bij volle belasting verminderen. Dit zorgt voor een gunstige, korte terugverdientijd en een aantrekkelijk investeringsplaatje.

Een open en verifieerbare prestatieverklaring van het product is uiteindelijk een kwestie van bedrijfsethiek.

De succesvolle implementatie van AHRI 400 en het LLHE-certificeringsprogramma is echter afhankelijk van HVAC-consultants die het gebruik ervan aanmoedigen en van eindgebruikers/bedrijfsleiders die het gebruik ervan specificeren in hun aanbestedingsdocumenten. Investeren in prestatie-gecertificeerde platenwarmtewisselaars is een solide investering.

AHRI toepassingen

Technische informatie over AHRI-gecertificeerde platenwarmtewisselaars van Alfa Laval

AHRI performance certification (officiële website)

Alfa Laval referentielijst AQ units

New York - het ultieme testlaboratorium voor warmtewisselaars in koeltoepassingen. 

 

Rendement van warmtewisselaars - een cruciale, maar lang genegeerde parameter voor energie-efficiëntie in koelsystemen.

AHRI-gecertificeerd

AHRI is een organisatie die streeft naar het bevorderen van kwaliteit en veiligheid binnen de Noord-Amerikaanse HVAC-sector. Het is één van de grootste branche-organisaties in Noord-Amerika die meer dan 300 fabrikanten in de internationale HVAC-sector vertegenwoordigt.

De AHRI-leden zijn goed voor meer dan 90 procent van de airconditionings-, verwarmings- en waterverwarmingsapparatuur in woningen en commerciële ruimten en de commerciële koelapparatuur, vervaardigd en verkocht in Noord-Amerika.