• INSIGHTS

  Kvalitet och tillförlitlighet måste alltid ses i ett ekonomiskt sammanhang.

  Det handlar om att göra processer mer effektiva, samtidigt som de sparar energi. Det handlar om att optimerad prestanda ger lägre driftskostnader samt att påverkan på miljö och klimat minimeras. Minskade kostnader och ökad lönsamhet kräver också utrustning med lång livslängd.

  Det är med de insikterna vi bygger våra packningsförsedda plattvärmeväxlare. Ta en närmare titt under ytan. Vad du ser är inte allt – det är insidan som räknas.

 • Insidans berättelse

  Ladda ner vår app

  Det räcker inte att bara titta på utsidan. Det finns mycket mer inuti. Ta steget till en annan dimension, där varje liten del av ingenjörskunnandet kopplas ihop till ett mycket större sammanhang.

  Gör så här:
  Skriv ut bilden, ladda ner vår app, peka med din mobila enhet mot bilden och ta steget in i en helt ny dimension.

   

  googleplay appstore

 • De senaste produkterna

  Ny generation av packningsförsedda plattvärmeväxlare

  Alfa Laval TK20 ›
  Lämplig i kylanläggningar med höga krav på effektivitet. Optimerad för termosifonprocesser med ammoniak.

  Alfa Laval T8 ›
  Lämplig för fjärrvärme, VVS och industriella applikationer med flödeskapaciteter på upp till 30 kg/s

  Alfa Laval T35 och TS35 ›
  Lämplig för fjärrvärme, VVS, industriella applikationer samt krävande processapplikationer med flödeskapaciteter på upp till 650 kg/s

  Alfa Laval BaseLine ›
  Alfa Laval Baseline är standardsortiment av värmeväxlare som används i mejeriprodukter, mat, dryck och andra hygieniska applikationer

  Alfa Laval FrontLine ›
  Alfa Laval Frontline är premiumutbudet av värmeväxlare som används i mejeriprodukter, livsmedel, drycker och andra hygieniska applikationer

 • Alfa Laval TK20

   

   

  Alfa Lavals nya TK20 är en semisvetsad packningsförsedd plattvärmeväxlare som är optimerad för att leverera bästa prestanda och driftsäkerhet för värmning och kylning av aggressiva medier. Med kompakt och läcksäker design, flexibel konfiguration och enkelt underhåll är detta den optimala lösningen i alla system där effektiviteten är viktig.

  Ta en titt på insidan

  Hög energieffektivitet
  Tack vare den innovativa plattkonstruktionen har Alfa Laval TK20 en överlägsen flödesfördelning över hela plattans yta jämfört med befintliga produkter på marknaden idag. Jämfört med traditionella plattkonstruktioner har TK20 dessutom ett lågt tryckfall i fördelningsområdet, samtidigt som den har ett högt tryckfall över värmeöverföringsområdet. Detta resulterar i förbättrad värmeöverföring och högre energieffektivitet tack vare att man lyckats eliminera stagnationszonerna och minska risken för nedsmutsning.

  Kompakt storlek
  Tack vare kompakt design i kombination med ny plattkonstruktion och stora anslutningsportar är Alfa Lavals TK20 optimerad för installationer med hög kapacitet i små utrymmen.

  Unika funktioner
  Alfa Laval erbjuder ett komplett sortiment av semisvetsade packningsförsedda plattvärmeväxlare som motsvarar dagens krav inom kommersiell kylning: Energieffektivitet, lägre differens (dvs. högre förångningstemperatur) och drift med låga deltatemperaturer/höga flöden.

  Enkelt och säkert underhåll
  En ny packningskonstruktion bidrar till enkelt och kostnadseffektivt underhåll. Stativet utgör ett stöd för enheten, men det stödjer också funktioner för säker öppning och stängning vid behov av service.

   

   

   

   

   

  Alfa Laval RefTight™
  Med det unika tätningssystemet Alfa Laval RefTight™ för semisvetsade packningsförsedda plattvärmeväxlare är svetsningen placerad separat utanför det ringformade spåret i packningen. Det separata ringformade spåret i packningen gör att tätningstrycket blir jämnt fördelat över hela porthålspackningen. Det ger höga prestanda genom den svetsade kanalen. Tätningsegenskaperna förbättras ytterligare genom ett ringpackningsspår med fullt stöd.

  Viktiga fördelar:
  – Förbättrade prestanda med högt tryck och tillämpningar med hög temperatur.
  – Höga prestanda genom den svetsade kanalen.
  – Ökad livslängd på packningarna.

  Alfa Laval CurveFlow™ i fördelningsområdet
  Den nya utformningen av fördelningsområdet i TK20 innebär en överlägsen flödesfördelning och ett bättre utnyttjande av det centrala värmeöverföringsområdet. Detta resulterar i ett antal fördelar för de olika områdena:
  – Förbättrad energieffektivitet ger mer kW per kvadratmeter av plattans yta.
  – En kompaktare värmeväxlare där färre plattor behövs.br /> – Förbättrad flödesfördelning minskar risken för att försmutsning ansamlas.
  – Minskade underhållskostnader – färre plattor innebär snabbare rengöring och lägre kostnad för reservdelar.

  Alfa Laval ClipGrip™-packningar
  Limfria packningar för snabb och helt limfri montering tack vare nya Alfa Laval ClipGrip™. Tack vare den innovativa fästkonstruktionen sitter packningarna kvar under underhållsarbetet, samtidigt som den sänker förbrukningen av reservdelar och minskar behovet av tid för packningsbyten.

  Alfa Laval TK20 – den nya semisvetsade packningsförsedda plattvärmeväxlaren för alla större kylsystem där effektiviteten är viktig:

  – Förångare
  – Kondensorer
  – Ångkylare
  – Kaskadsystem
  – Förvärmare/underkylare

 • Alfa Laval T8

   

   

  Vår nya packningsförsedda plattvärmeväxlare Alfa Laval T8 är konstruerad för att motsvara era högt ställda förväntningar på energieffektivitet, kompakt storlek och pålitliga prestanda. Med innovativ konstruktion och inriktning på enkelhet får du det bästa av Alfa Lavals 80 år långa erfarenhet av packningsförsedda plattvärmeväxlare.

  Sök efter närmaste Alfa Laval-återförsäljare:

  Sweden 

  Våra återförsäljare har omfattande kunskap om våra produkter, erbjuder utmärkt service och hjälper dig gärna med en investering av Alfa Laval T8.

  Ta en titt på insidan

  Hög energieffektivitet
  Tack vare den innovativa plattkonstruktionen har Alfa Laval T8 en överlägsen flödesfördelning över hela plattans yta jämfört med befintliga produkter på marknaden idag. Jämfört med traditionella plattkonstruktioner har T8 dessutom ett lågt tryckfall i fördelningsområdet samtidigt som den har ett högt tryckfall över värmeöverföringsområdet. Detta resulterar i förbättrad värmeöverföring och högre energieffektivitet tack vare att man lyckats eliminera stagnationszonerna och minska risken för nedsmutsning.

  Kompakt storlek
  Den kompakta utformningen av Alfa Laval T8 – den är inte ens en meter hög vilket gör den enkel att installera och komma igång.

  Pålitliga prestanda under lång tid
  Beroende på vätsketyp, tryck och temperatur är Alfa Laval T8 skräddarsydd för högt ställda förväntningar på prestanda och livslängd. Alfa Laval T8 finns även i en version som är certifierad för AHRI-prestanda och säljs under namnet Alfa Laval AQ3. Prestandacertifieringen följer standarden AHRI 400 och verifieras av AHRI:s certifieringsprogram för plattvärmeväxlare som arbetar från vätska till vätska.

  Enkelt och säkert underhåll
  En ny typ av inpassning av packningarna och plattpaketet bidrar till enkelt och kostnadseffektivt underhåll. Stativet utgör ett stöd för enheten och den är också utrustad med funktioner för säker öppning.

   

   

   

   

   

  Alfa Laval CurveFlow™ i fördelningsområdet
  Den nya utformningen av fördelningsområdet i T8 innebär en överlägsen flödesfördelning och ett bättre utnyttjande av tryckfall över det centrala värmeöverföringsområdet. Detta ger en mängd olika fördelar:

  – En kompaktare värmeväxlare – färre plattor behövs.

  – Ökad energieffektivitet – den förbättrade flödesfördelningen minskar risken för nedsmutsning, vilket i sin tur sänker behovet av hög pumpeffekt som kompensation för höjt tryckfall.

  – Minskade underhållskostnader – färre plattor innebär snabbare rengöring och lägre kostnader för reservdelar.

  Alfa Laval ClipGrip™-packningar
  Limfria packningar för snabb och helt limfri montering tack vare nya Alfa Laval ClipGrip™. Tack vare den innovativa fästkonstruktionen sitter packningarna kvar under underhållsarbetet, samtidigt som den sänker förbrukningen av reservdelar och minskar behovet av tid för packningsbyten.

  Rätvinklig hörninpassning
  Den nya utformningen av hörninpassningen garanterar att plattpaketet passas in helt perfekt, oberoende av antalet plattor. En perfekt inpassning resulterar i pålitliga prestanda från värmeväxlaren och snabbare stängning av enheten efter service.

  Alfa Laval T8 – ett ny kompakt värmeväxlare i mellanstorlek för värme-och kyltillämpningar:

  – fjärrvärme och VVS
  – hydraulik
  – metallbearbetning
  – sjöfart
  – elproduktion
  – allmän tillverkning
  – allmän fjärrkyla
  – motorkylning

 • Alfa Laval T35 och TS35

   

   

  De nya värmeväxlarna från Alfa Laval har en konstruktion som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt inom värmeöverföring. Alfa Laval T35 och den mindre TS35 innehåller åtta patent och flera innovationer. Båda enheterna är konstruerade för hög produktivitet och låga kostnader under hela livslängden.

  Ta en titt under ytan

  Lägre underhållskostnader och ökad driftsäkerhet
  Tack vare den extremt jämna flödesfördelningen kan T35 och TS35 eliminera stagnationszonerna och minska nedsmutsningen. Det gör att tiden mellan rengöringstillfällena blir längre, vilket innebär ökad driftsäkerhet och lägre kostnader för arbete, rengöringsmedel och reservdelar.

  Bättre värmeöverföringsförmåga
  Plattornas patenterade mönster ger Alfa Laval T35 och TS35 en överlägsen flödesfördelning över hela ytan och lågt tryckfall i fördelningsområdet. Därmed kan en större del av det tillgängliga tryckfallet användas för värmeöverföringen.

  Minskade investeringskostnader
  Investeringskostnaderna för T35 och TS35 blir tack vare den innovativa och patenterade utformningen av plattorna betydligt lägre än för jämförbara lösningar som använder vanliga plattor.

  Kompakt storlek och enkel att bygga ut
  Två olika storlekar på plattor och stativ ger större flexibilitet och gör att T35 och TS35 enkelt kan anpassas till det tillgängliga installationsutrymmet. Det minskar kostnaderna och gör det möjligt att utöka kapaciteten även i begränsade utrymmen.

   

   

   

   

   

  Det finns ett antal unika nyheter – och åtta patent – i T35 och TS35:

  Distributionsområdet Alfa Laval CurveFlow™
  Den nya utformningen av distributionsområdet gör att nedsmutsningen blir mindre i T35 och TS35. Mindre nedsmutsning minskar antalet rengöringstillfällen per år och innebär avsevärda besparingar. Det nödvändiga värmeöverföringsområdet i en T35 och TS35 är mindre än i andra värmeväxlare tack vare den överlägsna flödesdistributionen och det högre tillgängliga tryckfallet över det viktiga värmeöverföringsområdet. Det resulterar i:

  – En mer kompakt värmeväxlare – enkel att installera i nästan alla tillgängliga utrymmen och med minimalt behov av stödkonstruktioner.

  – Minskade underhållskostnader – färre plattor innebär snabbare rengöring och lägre kostnader för reservdelar.

  – Minskade investeringskostnader, särskilt när exotiska material som titan eller nickellegeringar krävs.

  Alfa Laval ClipGrip™-packningar
  De nya limfria ClipGrip™-packningarna ger snabb och helt limfri montering. De minskar förbrukningen av reservdelar och tidsåtgången för packningsbyten markant.

  Packningarna väljs enligt driftsförhållandena – både limmade packningar och ClipGrip™-packningar finns tillgängliga med olika profiler. När du väljer profil enligt driftsförhållandena maximerar du packningarnas livslängd och pålitlighet och kan spara in på både reservdelar och arbetskostnader.

  Svängbar fot
  En av flera funktioner som gör det enkelt att öppna och utföra service på T35 och TS35.

  Alfa Laval T35 och TS35 används inom många olika områden, från grundläggande vatten-till-vattenapplikationer till tuffa tillämpningar med höga temperaturer, aggressiva medier och högt tryck. Produkterna används bland annat inom följande branscher:

  – etanol
  – gödningsmedel
  – fjärrvärme och VVS
  – sjöfart
  – mineralproduktion
  – petrokemi
  – elkraft
  – förnybar energi
  – stål
  – socker

 • Egenskaper och fördelar

  Vad du ser är inte allt. Upptäck ‘hur’ vi gör det – hur vi använder avancerat ingenjörskunnande som du kan förvandla till en konkurrensfördel för ditt företag.

  Visa alla exempel eller välj en bransch

Världens törst efter kommersiella drycker fortsätter att öka – läskedrycker, juicer, vatten på flaska, kaffe, te, öl, cider, vin osv. För framgångsrik dryckestillverkning krävs att du får ut mesta möjliga av råvarorna och bevarar slutproduktens önskade egenskaper genom säker, kostnadseffektiv och hållbar bearbetning. Alfa Laval tillhandahåller utrustningsmoduler och kompletta bearbetningslinjer som är konfigurerade för de specifika kraven hos enskilda dryckestillverkare och bryggerier.
Tillverkare av livsmedel, sojabaserade produkter, oljor och köttprodukter räknar med Alfa Lavals processteknik för att hålla sig uppdaterade på sina marknader. Oavsett vilken livsmedelstillämpning det handlar om, gör vår utrustning, våra moduler och våra kompletta processlinjer för livsmedel det möjligt att leverera produkter till konsumenterna till konkurrenskraftiga priser – samtidigt som tillverkaren kan bibehålla högsta möjliga hygienstandard och önskade smakegenskaper.
Alfa Laval står väl rustade för att leverera bästa möjliga komponenter till de flesta mejeriapplikationer. Vår föränderliga värld innebär enorma möjligheter för mejeribranschen under kommande år. Nyckeln till dessa möjligheter är en tydlig förståelse för regionala och globala trender. Alfa Lavals omfattande utbud av innovativa hygienkomponenter utgör viktiga byggstenar i mejeriprocessen. Vi strävar ständigt efter att säkerställa hygieniska förhållanden och optimera mejeriproduktionen.
En viktig och växande sektor inom läkemedelsindustrin är tillverkningen av proteinbaserade läkemedel. För produktion av virusvaccin, monoklona antikroppar, proteiner, terapeutiska mediciner och andra läkemedel krävs specialbyggd utrustning för att säkerställa en varsam men effektiv fermentering, skörd och rening av cellerna. En hygienisk utrustning som hanterar cellerna varsamt, eliminerar risken för kontaminering och maximerar avkastningen som behövs för att tillverkningen ska bli framgångsrik.
Dagens utmaning inom fjärrvärmetillämpningar är att transportera och överföra energi på effektivast möjliga sätt, och samtidigt minimera den totala ägandekostnaden. Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare är energieffektiva och ligger i topp tack vare sina unika, optimerade funktioner. Våra produkter garanterar säker drift och pålitliga prestanda. Här är några av funktionerna som hjälper dig att sänka driftkostnaderna betydligt under produktens livslängd:
I fjärrvärme-/VVS-branschen krävs kompakt och lättinstallerad utrustning som garanterar hög effektivitet och låga underhållskostnader. Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare är energieffektiva och branschledande tack vare unika, optimerade egenskaper. Våra produkter garanterar tillförlitlig drift och prestanda. Vi har ett brett sortiment prestandacertifierade värmeväxlare som ger dig fullt investeringsvärde och trygg drift. Se en del av de egenskaper som hjälper dig att drastiskt minska livstidsdriftkostnaderna:
Tillverkare av produkter för ytvård, fräsch luft och toalettrengöring måste uppfylla kundernas ökade efterfrågan på nya, förbättrade och gröna hemvårdsprodukter. Utmaningen? Att åstadkomma mer med mindre miljöpåverkan. Att få ut mesta möjliga av råvarorna med lägre energi- och vattenförbrukning och samtidigt ge slutprodukten egenskaper som kräver avancerad processkunskap samt rätt teknik och utrustning.
I kemisk processindustri är det viktigt att du kan lita på utrustningen och använda produkter som möjliggör en energieffektiv processlösning. Våra packningsförsedda plattvärmeväxlare har en unik design på plattorna och funktioner som underlättar enkelt och säkert underhåll, vilket gör att de passar utmärkt för den hårda miljö de utsätts för i kemiska applikationer. Se en del av de egenskaper som ger dig tillförlitlig drift under lång tid:
Kraftverk har flera stora system och delsystem där vätske- och gasflöden måste kylas och värmas effektivt och pålitligt. Alfa Lavals moderna packningsförsedda plattvärmeväxlare gör detta möjligt. Vårt heltäckande sortiment har exceptionell prestanda och minimal energiförbrukning, vilket ger problemfri och lönsam verksamhet under lång tid. Samtidigt minskar påverkan på miljön från dessa verksamhetskritiska processer. Se en del av de egenskaper som ger dig trygghet i din dagliga verksamhet:
Kylning och luftkonditionering förbrukar mycket energi. Därför är det nödvändigt att de tekniska lösningarna optimerar energianvändningen samtidigt som de fullgör sina egentliga uppgifter. Alla våra produkter och lösningar klarar både dagens utmaningar och morgondagens krav utan att kompromissa med kvalitet och effektivitet. Läs mer om våra funktioner som ger ökad livslängd på packningarna och förbättrade prestanda i högtryckstillämpningar – samtidigt som de förlänger serviceintervallen och minskar underhållskostnaderna.
Att få ut ett läkemedel eller vaccin på marknaden kräver toppmodern teknik. För att lyckas behöver läkemedelstillverkare effektiv hygienutrustning som ger kontinuerliga processer och hållbara resultat. Dessutom bör den vara skalbar ända från pilotskedet till den fullskaliga produktionen.
I den krävande olje- och naturgasbranschen bidrar Alfa Lavals unika packningsförsedda plattvärmeväxlare till säkra och hållbara processer. De har egenskaper som ökar säkerheten vid underhåll i begränsade utrymmen inom offshore – utan att behöva tidskrävande procedurer. Lägg till vår expertis inom produkter och processer, och det är garanterat att du får ut mesta möjliga av din utrustning. Se en del av de egenskaper som ger dig säkrare och lönsammare verksamhet under lång tid:
Efterfrågan på hud- och hårvårdsprodukter, kosmetika, deodoranter, tandkrämer med mera fortsätter att växa. Om man ska lyckas med en säker, hygienisk och kostnadseffektiv tillverkning av kroppsvårdsprodukter måste man få ut så mycket som möjligt av råvarorna samtidigt som man ser till att processerna är reproducerbara och tillförlitliga och att produktkvaliteten bevaras.
Driftsäkerhet är kritiskt ombord på ett fartyg. Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare har byggts för att tåla de mest krävande situationerna till sjöss, vilket ger dig större driftsäkerhet. Deras unika egenskaper förenklar underhållet och minimerar risken för skador vid öppning och stängning. Se en del av de egenskaper som ger dig maximal driftsäkerhet och lönsammare verksamhet under lång tid:
En del sockertillämpningar måste rengöras ofta. Alfa Lavals unika egenskaper förenklar underhållet och minimerar risken för att skada plattor och stativ vid öppning och stängning. Dessutom styr styrsystemet varje platta och packning för att ge maximal tätningskraft. Se en del av de egenskaper som ger dig tillförlitlig och enkel drift under lång tid:
 • Case stories

  Vad du ser är inte allt. Upptäck ‘hur’ vi gör det – hur vi använder avancerat ingenjörskunnande som du kan förvandla till en konkurrensfördel för ditt företag.

  Visa alla exempel eller välj en plats på kartan nedan

 • Rekordtornet

  Förenade Arabemiraten | Dubai
  Fjärrvärme/VVS
 • Värma och kyla de högsta byggnaderna i Europa

  Ryssland | Moskva
  Fjärrvärme/VVS
 • Rinnande vatten på Sydpolen

  Antarktis
  Fjärrvärme/VVS
 • Olja på djupet

  Brasilien | Rio de Janeiro. Se filmen
  Olja och gas
 • Tappvattentriumf

  Pakistan | Karachi. Se filmen
  Kraft @sv
 • Naturlig kylning

  Danmark | Köpenhamn
  Fjärrvärme/VVS
 • Kraft till de högsta tornen. One Bryant Park

  USA | New York
  Fjärrvärme/VVS
 • Förbättrad indunstningskapacitet på ett sockerbruk

  Australien | Gordonvale
  Socker
 • Dubbla väggar och dubbel säkerhet på MDI-anläggning

  Kina | Shanghai
  Kemi @sv
 • Förnyelsebar naturgas

  Nederländerna | Groningen
  Olja och gas
 • Plattpaket med M30-plattor i titan sparar tid och pengar

  USA | Los Angeles
  Sjöfart
 • AlfaCheck och rengöring på plats (CIP, Cleaning In Place) ökar effektiviteten

  Italien | Sponti sul Mincio
  Kraft @sv
 • Energieffektivitet är en konst

  Sverige | Lund
  Kylning
 • Bättre och säkrare ishockeyrinkar

  Canada | Montreal
  Kylning
 • Service

  Alfa Laval Service ger dig total trygghet under utrustningens hela livslängd.
  När du väljer marknadens bästa utrustning ska du också dra nytta av den bästa servicen och supporten. På så vis kan du vara säker på att dina processer går obehindrat och ger den drifttid som du förväntar dig av Alfa Lavals utrustning.

  Precis de tjänster du behöver
  För att du ska kunna hålla din utrustning i toppskick erbjuder Alfa Laval ett omfattande utbud av delar och tjänster. Det omfattar packningar och plattor, rengöringstjänster, felsökning och mycket mer. Våra säljkanaler har en global närvaro som arbetar för oss med att ta hand om dig.

  Alfa Lavals servicecenter
  När du väljer Alfa Laval får du en optimal långsiktig samarbetspartner för din dagliga verksamhet. Våra servicecenter är spridda över hela världen, så att det alltid finns ett i närheten. Våra servicecenter rekonditionerar din utrustning efter dina behov.

  Alfa Laval Fältservice
  Med mer än 100 års erfarenhet inom värmeväxlare har Alfa Lavals serviceingenjörer i hela världen både kompetens och den mest avancerade tekniken för felsökning.